Adatvédelmi politika

Az ALPHA LUXE Kft. (a továbbiakban: ALPHA LUXE) tiszteletben tartja az Ön személyes adatait, és olyan technológiai fejlesztést folytat, amely a legjobb és legbiztonságosabb módot nyújtja Önnek az internet használatához. Ez a dokumentum az ISTRA PLAKATI webhelyhez készült, amely az ALPHA LUXE tulajdonában van, és szabályozza az adatok gyűjtésének és felhasználásának módját.

Az adatainak védelme érdekében kérjük, olvassa el ezt a teljes szöveget, hogy megértse, milyen információkat gyűjtünk Öntől és hogyan használjuk őket. Minden titoktartással kapcsolatos kérdést az alábbi e-mail címekre lehet elküldeni: info@alphaluxegroup.com és info@istraplakati.hr

Személyes adatok gyűjtése

Az ALPHA LUXE személyes információkat gyűjt, például az Ön e-mail címét, nevét, otthoni vagy üzleti címét és telefonszámát. Az ALPHA LUXE névtelen demográfiai információkat is gyűjt, amelyek nem egyediek, mint például életkor, nem, preferenciák vagy érdeklődési körök.

Az ALPHA LUXE automatikusan információkat gyűjt a számítógép merevlemezéről vagy szoftveréről is. Ezek az információk tartalmazhatják: az Ön IP-címét, a böngésző típusát, a domain nevet, a hozzáférési időt és webhelyek címeit. Ezeket az információkat az ALPHA LUXE szolgáltatásainak felhasználására, minőségének fenntartására és a weboldal használatával kapcsolatos általános statisztikák gyűjtésére használja fel.

Személyes adatok felhasználása

Az ALPHA LUXE összegyűjti és felhasználja az Ön személyes adatait a webhely karbantartásához és az Ön által kívánt szolgáltatások biztosításához. Személyes adatait arra is felhasználják, hogy tájékoztassuk Önt az ALPHA LUXE vagy annak társvállalatai által nyújtott egyéb termékekről vagy szolgáltatásokról.

Az ALPHA LUXE nem továbbítja az információkat harmadik feleknek. Az ALPHA LUXE csak az Ön hozzájárulásával értékesít és ad bérbe felhasználói listákat harmadik felek számára.

Személyes adatok biztonsága

Az ALPHA LUXE megvédi személyes adatait a jogosulatlan hozzáféréstől, felhasználástól vagy nyilvánosságra hozatalától.
Személyes adatait egy olyan szerveren tárolják, amelyhez csak kiválasztott személyek és szolgáltatók férhetnek hozzá.

Más weboldalaknak, amelyekre weboldalunkon keresztül lehet hozzáférni, saját adatvédelmi és adatgyűjtési nyilatkozatuk van az adatok felhasználásának és közzétételének módjáról, és az ALPHA LUXE Kft. semmilyen módon nem felelős a harmadik felek által történő adatgyűjtés és feldolgozás módjáért és feltételeiért.

Személyes adatok megőrzése

Az ALPHA LUXE csak a „Személyes adatok felhasználása” szakaszban leírt célok eléréséhez szükséges ideig használja az Ön személyes adatait, és mindaddig dolgozza fel, amíg Ön nem használja a tiltakozási vagy a feldolgozási korlátozás jogait. A fentieken kívül az ALPHA LUXE az alkalmazandó adatvédelmi törvényeknek megfelelően szükséges vagy megengedett ideig megőrzi személyes adatait.

A gyermekek adatainak védelme

Az ALPHA LUXE komolyan veszi a gyermekek adatainak védelmét. A Weboldalt az alábbiakban meghatározott joghatósági törvényeknek megfelelően működtetjük. Nem gyűjtünk személyes adatokat tizenhat (16) évnél fiatalabb, vagy – ha az alkalmazandó törvény megengedi – tizenhárom (13) évnél fiatalabb személyektől. Tizenhat (16) év alatti, vagy ha az alkalmazandó jogszabályok lehetővé teszik, tizenhárom (13) év alatti gyermekek a szülő/gyám beleegyezésével kell rendelkezniük, mielőtt bármilyen személyes információt közölnének a weboldallal. Ha úgy találjuk, hogy egy felhasználó e korhatár alatt van, akkor a szülei/gyámjai beleegyezése nélkül nem használunk vagy tárolunk személyes információkat. Ilyen engedély nélkül a gyermek nem tud részt venni bizonyos tevékenységekben. A szülő/gyám megnézheti, eltávolíthatja, módosíthatja vagy megtagadhatja gyermekének személyes adatainak további gyűjtését vagy felhasználását, ha felveszi velünk a kapcsolatot a következő e-mail címen: info@alphaluxegroup.com, vagy ezen a webhelyen megadott telefonszámon.

Biztonsági gyakorlatok

Személyes adatainak biztonsága rendkívül fontos számunkra. Megfelelő fizikai és elektronikus eljárásokat vezetünk be az összegyűjtött információk védelmére. Nem garantálhatjuk azonban, hogy a Weboldalon vagy a szervereinken tárolt információk teljesen védettek lesznek harmadik felek (pl. hackerek) illetéktelen hozzáférése ellen. A weboldal használata jelzi, hogy Ön elfogadja ezt a kockázatot. Az alkalmazandó törvények által megengedett legteljesebb mértékben hárítjuk el a felelősséget minden kárért (beleértve, de nem kizárólagosan, bármilyen közvetlen, különleges, közvetett, következményes vagy büntető jellegű károkat vagy egyéb bármilyen jellegű kárt, akár szerződéses (alapvető jogsértésért), a szerződést túllépő (ideértve a gondatlanságot) vagy egyéb káréty), amelyet a weboldalhoz benyújtott információk elvesztése, jogosulatlan hozzáférése, visszaélése vagy megváltoztatása miatt szenvedhetett el.

Alkalmazandó Jog / Joghatóság

A weboldallal és / vagy a jelen adatvédelmi politikával kapcsolatos minden kérdésre a Horvát Köztársaság joga az irányadó, a nemzetközi jog elveire való hivatkozás nélkül. Ön beleegyezik abba, hogy a weboldallal és / vagy a jelen adatvédelmi politikával kapcsolatos bármely jogi eljárás kizárólagos joghatósága és helyszíne a Horvát Köztársaságban található megfelelő bíróságokon történik. Nem garantáljuk, vagy utalunk arra, hogy a webhelyek vagy a weboldal tartalma / anyagai a Horvát Köztársaságon kívüli felhasználásra alkalmasak. A weboldalakon található termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó információk csak a Horvát Köztársaságban alkalmazandók, és ezek a termékek és szolgáltatások nem biztos, hogy mindenhol elérhetőek. Ha a Horvát Köztársaság területén kívül található, akkor Ön kizárólag a felelős az alkalmazandó helyi törvények betartásáért.

Vagyonátruházás

Üzleti tevékenységünk során vagyont vásárolhatunk vagy adhatunk el. Ha egy másik szervezet megszerezte az ALPHA LUXE-t, vagyonunk egészét vagy szinte teljes egészét, akkor a Weboldal használóival összegyűjtött személyes és nem személyes információkat átadhatjuk ezen személyeknek. Továbbá, ha bármilyen csődeljárási vagy átszervezési eljárást kezdenek velünk szemben, az ilyen információ tulajdonunknak tekinthető, és eladható vagy harmadik fél számára átadható.

Záradék

Ha ezen adatvédelmi irányelvek bármely rendelkezését bármely törvény vagy közrend alapján érvénytelennek, törvénytelennek vagy végrehajthatatlannak nyilvánítják vagy érvénytelenítik, az ilyen rendelkezés nem alkalmazandó, amennyiben érvénytelen vagy végrehajthatatlan, és más rendelkezések továbbra is teljes joghatással alkalmazandók.

Adatvédelmi irányelveink változásai és frissítései

Az ALPHA LUXE fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor megváltoztassa vagy frissítse ezen adatvédelmi irányelvet. Kérjük, időről időre ellenőrizze az adatvédelmi irányelveink bármilyen változását vagy frissítését, amelyeket itt közzéteszünk, és amennyiben bármilyen módosítás vagy frissítés történik, az adatvédelmi politika első oldalán frissített hatálybalépési dátum jelenik meg.

Az ALPHA LUXE fogadja az Ön észrevételeit az adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatosan. Ha bármilyen kérdése / észrevétele / javaslata van, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@alphaluxegroup.com vagy az info@istraplakati.hr címen. Kereskedelmi szempontból ésszerű erőfeszítéseket teszünk a probléma gyors azonosítására és megoldására.

ALPHA LUXE GROUP Kft.

This post is also available in: horvát angol német olasz szlovén