ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Az Általános Szerződési Feltételek minden olyan megbízókra vonatkoznak, akik hirdetési területet adnak bérbe az ISTRA PLAKATI közvetítő szerepben az ALPHA LUXE GROUP társaságon keresztül (Poreč, Mate Vlašić 17), vagy akiknek ISTRA PLAKATI – ALPHA LUXE GROUP K.f.t. (a továbbiakban: ISTRA PLAKATI) közvetítés útján vagy önállóan audio-video tartalom előállítást, kreatív megoldásokat vagy dizájn szolgáltatásokat nyújtanak, kivéve, ha a szerződésben a feltételek másként vannak előírva. Az Általános Szerződési Feltételeket az ISTRAPLAY weboldalon teszik közzé, és ezek minden hirdetési szerződés / ajánlat szerves részét képezik.

1. Cikk

Az ISTRA PLAKATI közreműködik a reklámozásban, és mint ilyen, a megbízónak hirdetési felületet szerez a plakátok számára. Az ISTRA PLAKATI önmagában vagy közvetítőn keresztül is nyújt kreatív marketinget, kreatív megoldásokat, hirdetési felületet, dizájnt, valamint audio-video tartalom előállítást a megbízók számára, A megbízó ígénye és szüksége szerint.

2. Cikk

A hirdetési szolgáltatások megrendelése egy e-mail írásával vagy megrendeléssel történik. Minden megrendelésnek tartalmaznia kell: a számot és dátumot, a kampány nevét, a szolgáltatások típusát és értékét, a terület mennyiségét és méretét, valamint a kampány időszakát. A megrendelésben történő bármilyen változtatást mindig írásban kell rögzíteni.

Az egyes kampányok minimális időtartama 14 nap. A kampány időtartamától és a készlet mennyiségétől függően az ISTRA PLAKATI további kedvezményeket adhat.

3. Cikk

A megrendelés kézhezvétele után az ISTRA PLAKATI felajánlja a megbízónak a készlet alapján a poszter partnerrel együtt a lehetséges hirdetési felületek elérhetőségét.

Előfordulhatnak olyan helyzetek, hogy az ISTRA PLAKATI az ajánlatban egy olyan helyet jelöl ki, amely a kampány kezdetekor az ISTRA PLAKATI irányításán kívüli okokból nem lesz elérhető A megbízó hirdetési kampányához. Mivel az ISTRA PLAKATI csak közvetítőként szolgál és a hírdetési felülettel rendelkező partnerek birtokolják a készletet, ebben az esetben az ISTRA PLAKATI nem vállal semmilyen felelősséget a megbízóval szemben, hanem vállalja, hogy a poszter partnerrel egyetértésben alternatív, maximálisan megfelelő helyet szerez A megbízó számára, a rendelkezésre álló készlet szerint. Ha ez nem lehetséges, az ISTRA PLAKATI nem vállal felelősséget, mivel csak közvetítőként szolgál. A Megbízó ezzel tisztában van, és az ISTRA PLAKATI-tól nem ígényelhet további tárgyi követeléseket.

4. Cikk

A megrendeléseket a kampány kezdete előtt legalább 30 nappal kell kérni. Nyomtatás vagy gyártás igénye esetén a megrendeléseket legalább 45 nappal a kampány kezdete előtt kell kérni.

Fizetni csak előleggel lehet.

Ha a plakátpartner visszavonja a megrendelést, az ISTRA PLAKATI vállalja, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy a megrendelés szerint A megbízó a lehető leghamarabb megkapja egy másik poszter partnertől a hirdetési felületet.

Ha ez nem lehetséges, a ISTRA PLAKATI visszatéríti az ügyfélnek a szolgáltatásokért fizetett összeget. Ebben az esetben A megbízó az ISTRA PLAKATI feltételei alapján további követeléseiről lemond.

5. Cikk

Az ISTRA PLAKATI nem felelős a reklám- / plakátanyagok harmadik felek általi bármilyen okból történő lefoglalásáért, és fenntartja a jogot, hogy a megállapodás szerint megkapja a teljes értéket.

6. Cikk

A Megbízó teljes felelősséget vállal a plakát vagy más reklámhordozó (DOOH, tv, rádió, stb.) tartalmáért, függetlenül attól, hogy létrehozott-e kreatív megoldást, vagy az ISTRA PLAKATI megbízásából, vagy az ISTRA PLAKATI partnereken keresztül, valamint a Horvát Köztársaság törvényének megsértése, szerzői jogok megsértése vagy hasonló vita esetén A Megbízó közvetlenül felel a károsult harmadik fél felé. Az ISTRA PLAKATI nem vállal felelősséget ezekért.

A Megbízó garantálja, hogy az ISTRA PLAKATI ellen indított bármely eljárás megindítása esetén a hirdetés tartalma miatt a Megbízó:
távolítson el minden felelősséget az EUROPLAKAT-ról, és tegyen meg minden intézkedést;
vállaljon felelősséget a felmerült károkért, és vállalja a harmadik feleknek és / vagy intézményeknek fizetendő összegek kifizetését a kamatokkal és a felmerült költségekkel együtt;
ilyen intézkedés esetén vállaljon minden felelősséget a szóban forgó hirdetések elhelyezéséért és tartalmáért.

A Megbízó különösen kijelenti, hogy az ISTRA PLAKATI visszatéríti azokat az összegeket, amelyeket a vállalat egy harmadik félnek fizetne ki a megrendelt hirdetések tartalmának esetleges felelősségért.

7. Cikk

A Megbízó tisztában van és elfogadja annak lehetőségét, hogy poszterpartnereink fenntartják a jogot, hogy saját reklámterületüket lefényképezzék, függetlenül a benne szereplő hirdetésektől / kampányoktól, és felhasználják őket saját promóciós és marketing céljaikra. A Megbízó tisztában van azzal, hogy az ISTRA PLAKATI közvetítő ügynökség, tehát ilyen esetekben nem ígényelhet tőle kártérítést.

8. Cikk

Kizárólagos hirdetési közvetítőként az ISTRA PLAKATI semmi esetben nem vállal felelősséget a reklámfelületek vagy a plakátok esetleges károsodásáért. A plakát vagy más reklámfelület megsérülése vagy megsemmisülése esetén az ISTRA PLAKATI köteles alternatív cserefelületeket felajánlani a megadott helyre, ha lehetséges, de nem tartozik felelősséggel a cserefelületek hiánya esetén.

Az ISTRA PLAKATI nem garantálja, hogy a hirdetési felület funkcionális és látható lesz a kampány során. Rossz időjárási körülmények, harmadik felek stb. által rövid időtartamú károsodások vagy korlátozott látási viszonyok állhatnak fenn, ami nem jogosítja fel az Ügyfelet kártérítés vagy bármilyen kiegészítő szolgáltatás igénylésére.

Abban az esetben, ha illetékes hatóságok, a földtulajdonos tilalma vagy vis maior esetén nem használhatják a hirdetési felületet, a szerződés / megrendelés semmisnek tekintendő, és A Megbízó nem jogosult kártérítésre, kivéve az említett területért fizetett összeg esetleges visszatérítésére.

Hasonlóképpen, az ISTRA PLAKATI nem vállal felelősséget az anyagok és nyomtatványok (plakátok) elkészítéséért, függetlenül attól, hogy ezeket az anyagot egy másik megrendelőtől vagy mástól szerezte be. Ez kizárólag s megbízó felelőssége.

9. Cikk

Az ISTRA PLAKATI összegyűjti és feldolgozza a válaszadók személyes adatait a szerződések megkötése és végrehajtása céljából, és továbbítja azokat az érintett feleknek és szerződéses partnereknek az üzleti folyamatok végrehajtása céljából, valamint az illetékes hatóságoknak az erre vonatkozó előírásoknak megfelelően. A válaszadónak jogában áll kérni az ISTRA PLAKATI-tól a személyes adatok feldolgozásához, helyesbítéséhez, törléséhez / korlátozásához való hozzáférést, jogában áll a személyes adatok feldolgozására vonatkozó beleegyezés visszavonására, a személyes adatok feldolgozása elleni tiltakozásra, és joga van az adatokat áthelyezni egy másik feldolgozó menedzserhez. Ha Ön, mint válaszadó, hiányosnak, pontatlannak vagy elavultnak tekinti személyes adatait, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, küldjön egy e-mailt az info@istraplakati.hr címre, és kérje a személyes adatok megfelelő kiegészítését, módosítását vagy törlését. A személyes adatokkal kapcsolatos minden különleges körülményről az adott üzleti szerződés létesítésekor és végrehajtásakor kell megállapodni.

10. Cikk

Az Általános Szerződési Feltételek 2020. január 1.-től érvényesek.

11. Cikk

A jelen Megállapodással megkötött üzleti kapcsolatokból és az ezen Általános Szerződési Feltételek alapján nyújtott szolgáltatások megrendeléséből fakadó vitákat a részt vevő felek megállapodással rendezik, és ha ez nem lehetséges, akkor a Pula-i illetékes bíróság rendelkezik az igazságszolgáltatással.

This post is also available in: horvát angol német olasz szlovén