SPLOŠNI POGOJI

Splošni pogoji veljajo za vse stranke, ki oddajajo oglasni prostor prek posredništva ISTRA PLAKATI, podjetja ALPHA LUXE GROUP, Poreč, Mate Vlašića 17, ali tistemu, ki mu ISTRA PLAKATI – ALPHA LUXE GROUP d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: ISTRA PLAKATI) z mediacijo ali neodvisno zagotavlja storitve avdio / video produkcije, kreativnih rešitev ali oblikovanja, če ni v posebni pogodbi določeno drugače. Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani ISTRAPLAY in so sestavni del vsake oglaševalske pogodbe / ponudbe.

1. člen
ISTRA PLAKATI je posrednik pri oglaševanju in kot tak pridobiva reklamni prostor s plakatov v imenu strank. ISTRA PLAKATI tudi sama ali prek posrednika svojim strankam zagotavlja kreativni marketing, kreativne rešitve, oglasni prostor, oblikovanje ter avdio in video produkcijo, po potrebi in na njihovo željo.

Člen 2
Naročila za storitve oglaševalskih akcij se opravijo v pisni obliki po elektronski pošti ali po naročilnici. Vsako naročilo mora vsebovati: številko in datum, ime oglaševalske akcije, vrsto in vrednost storitve, količino in velikost površine ter obdobje oglaševalske akcije. Spremembe naročila morajo biti izvedene tudi pisno.

Minimalno trajanje posamezne kampanje je 14 dni. Glede na trajanje akcije in količino zaloge lahko ISTRA PLAKATI odobri dodatne popuste.

3. člen

Po prejemu naročila bo ISTRA PLAKATI stranki predložil svojo ponudbo v skladu z možnostmi in razpoložljivostjo oglasnega prostora – plakata, s partnerjem.

Možne so situacije, ko ISTRA PLAKATI v ponudbi navede določeno lokacijo, ki ob začetku kampanje ne bo na voljo za oglaševalsko akcijo stranke iz drugih razlogov, poleg tistih, ki so pod nadzorom ISTRE PLAKATI. Ker je ISTRA PLAKATI le posrednik in so partnerji za posterje lastniki zalog, ISTRA PLAKATI v takšnem primeru ne prevzema nobene odgovornosti do stranke, ampak se v dogovoru s partnerjem za plakate zaveže, da bo za stranko pridobil nadomestne primerne lokacije, tudi glede na razpoložljivost in zaloge. Če to ni mogoče, ISTRA PLAKATI ne prevzema nobene odgovornosti, saj je le posrednik. Naročnik se tega zaveda in ne bo imel nobenih nadaljnjih zahtevkov do podjetja ISTRE PLAKATI.

4. člen

Naročila je treba izvršiti najmanj 30 dni pred začetkom kampanje. V primeru potrebe po tiskanju ali izdelavi je treba naročila izvršiti najmanj 45 dni pred začetkom kampanje.

Plačilo je samo predplačilo.

Če partner, lastnik plakata prekliče naročilo, se ISTRA PLAKATI strinja, da bo storila vse, kar je v njihovi moči, da čim prej pridobi oglasni prostor po naročilu stranke od drugega partnerja za plakate.

Če to ni mogoče, bo ISTRA PLAKATI stranki vrnil znesek, plačan za storitve. V takšnih razmerah se stranka odreče nadaljnjim zahtevkom, kot je zapisano pod pogoji ISTRA PLAKATI.

5. člen

ISTRA PLAKATI ne odgovarja za zaseg oglaševalskih / plakatnih materialov s strani tretjih oseb iz kakršnega koli razloga in si pridržuje pravico do zbiranja dogovorjenega zneska v celoti.

6. člen

Naročnik prevzema polno odgovornost za vsebino plakata ali drugega oglaševalskega medija (DOOH, tv, radio itd.), Ne glede na to, ali je samostojno ustvaril kreativno rešitev ali je naročilo izvedlo podjetje ISTRA PLAKATI ali naši partnerji. V primeru kršitve prava Republike Hrvaške, kršitve avtorskih pravic ali podobnega spora je naročnik neposredno odgovoren oškodovani tretji osebi. ISTRA PLAKATI nima enake odgovornosti.

Naročnik jamči, da bo v primeru izvedbe kakršnega koli postopka zoper ISTRA PLAKATI zaradi vsebine oglasa: odstranil kakršno koli odgovornost EUROPLAKAT-a in ukrepal sam;
nosil vso odgovornost za nastalo škodo in prevzel obveznost plačila morebitnih zneskov tretjim osebam in / ali institucijam, skupaj z obrestmi in stroški;
v primeru takšnega ukrepanja prevzeme vso odgovornost za namestitev in vsebino zadevnih oglasov.

Naročnik navaja zlasti, da bo podjetju ISTRA PLAKATI povrnil vse zneske, ki jih bo družba na koncu plačala kateri koli tretji osebi glede morebitne odgovornosti za vsebino naročenih oglasov.

7. člen
Naročnik se zaveda in sprejema možnost, da si naši partnerji za plakate pridržijo pravico do fotografiranja lastnega oglaševalskega prostora, ne glede na oglase / kampanje, ki so na njem, ter jim jih je dovoljeno uporabljati za svoje promocijske in trženjske namene. Naročnik se zaveda, da je ISTRA PLAKATI posredniška agencija in v takih primerih ne bo zahteval odškodnine.

8. člen

Kot ekskluzivni oglaševalski posrednik ISTRA PLAKATI ne bo nikoli odgovarjal za kakršno koli škodo na oglasnem prostoru ali plakatih. V primeru poškodbe ali uničenja plakata ali drugega oglaševalskega prostora je v sodelovanju s partnerjem ISTRA PLAKATI dolžna ponuditi nadomestne površine za določeno lokacijo, če so na voljo, vendar v primeru pomanjkanja prostora, ne nosi nobene odgovornosti..

ISTRA PLAKATI ne zagotavlja, da bo oglaševalski prostor funkcionalen in viden v celotni akciji. Možna so kratka obdobja škode ali omejitve vidnosti, ki jih povzročajo določene vremenske razmere, tretje osebe itd., Kar stranki ne daje pravice, do zahtevka odškodnine ali dodatne storitve kakršne koli vrste.

V primeru, da se oglaševalskega prostora zaradi prepovedi pristojnih organov, lastnika zemljišča ali višje sile ne more uporabiti, se pogodba / naročilo šteje za nično in naročnik ni upravičen do dodatnih nadomestil, razen do povračila zneska plačanega za omenjeno območje.

Podobno ISTRA PLAKATI ne bo odgovarjala za pripravo tiskarskih materialov (plakatov), ​​ne glede na to, ali je tak material pridobljen od stranke ali katere koli druge osebe, temveč je to izključno odgovornost stranka.

9. člen
ISTRA PLAKATI zbira in obdeluje osebne podatke za namene sklepanja in izvajanja pogodb, ter jih lahko posreduje povezanim strankam in pogodbenim partnerjem za izvajanje poslovnih procesov ter pristojnim organom v skladu z veljavnimi predpisi. Tožena stranka ima pravico zahtevati od ISTRE PLAKATI dostop, popravljanje in brisanje / omejitev obdelave osebnih podatkov, umaknitev soglasja za obdelavo osebnih podatkov, ugovor obdelave osebnih podatkov in ima pravico, da podatke prenese v obdelavo drugemu upravniku. Če kot tožena stranka ocenite, da so vaši osebni podatki nepopolni, netočni ali niso posodobljeni, nam pišite tako, da nam pošljete e-pošto na info@istraplakati.hr in zahtevate ustrezno dopolnitev, spremembo ali izbris osebnih podatkov. Vse posebne okoliščine v zvezi z osebnimi podatki se bodo določile ob vzpostavitvi in ​​med izvedbo določenega poslovnega razmerja.

10. člen
Splošni pogoji veljajo od 01.02.2020.

11. člen
Morebitne spore, ki izhajajo iz poslovnega razmerja, sklenjenega s Sporazumom in naročilom za storitve na podlagi teh splošnih pogojev, stranke v primeru spora rešujejo sporazumno, če pa to ni mogoče, na pristojnem sodišču v Puli.

This post is also available in: Hrvaški Angleščina Nemščina Italijanski Madžarski